Fröken Eriksson.

Det kräver fokus att gå framåt.

 Nu blåser förändringens vind. 

Det finns ingen återvändo. 

 

Se här går jag och bryter mark.

rubbar cirklar, 

ändrar vanor. 

Mönster. Bryter. Rubbar. Ändrar. Mönster. 

Jag vill inte stå kvar. 

Aldrig gå bakåt. 

Bara framåt. 

 

Jag ser mig om en gång nu. En gång. 

Sedan vänder jag mig inte om igen. 

 

 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress